Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je pseudovědecká alternativní medicína, která vychází ze starověkého a středověkého čínského léčitelství.

Mezi metody tradiční čísnké medicíny patří např. akupresura, akupunktur, moxování, baňkování,  fytoterapie.

Negativní stanoviska k tradiční čínské medicíně odborné veřejnosti

Články o tradiční čínské medicíně a jejím (ne)fungování