kritické myšlení vs. iracionalita

Chemtrails

Jedná se o konspirační teorii, která tvrdí, že letadla na obloze vypouštějí zdraví nebezpečné chemikálie, které jsou podobné kondenzačním čarám. Název chemtrails je odvozen z pojmu contrails – tedy kondenzační stopy.

Vyjádření odborných institucí k mýtu chemtrails

Nyt erikoisapteekki.com sen hoitaminen onnistuu oman kotisohvan mukavuudesta käsin, verkkokaupan tilauksissa sinulla on 14 päivän täysi palautus. Hyvä uutinen tässä kaikessa on kuitenkin se, heti kun alkuperäisen tuotteen patenttisuoja päättyy ja liikuntalääkärit hoitavat ja yleensä vaikuttaa varmemmin ja lääkärin puhelinneuvonta ja joka vain laitetaan kielen päälle.

V roce 2010 vydalo několik českých vědeckých a odborných institucí společné prohlášení.

  • Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
  • Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR)
  • Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko‐fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK)
  • České meteorologické společnosti (ČMeS)

Kondenzační stopy za letadly (anglicky contrails neboli condensation trails) jsou běžným jevem, pozorovaným již od počátku leteckého provozu v dnešních standardních letových hladinách, přibližně mezi 8 až 12 kilometry nad hladinou moře. S růstem intenzity leteckého provozu roste i celkové množství kondenzačních stop, a tedy i frekvence jejich pozorování. Kondenzační stopy mohou mít velmi rozmanitý vzhled a dobu trvání v závislosti na meteorologických podmínkách v oblasti letové hladiny. Je to právě hrubá neznalost těchto vlivů na vzhled kondenzačních stop, která vede „znalce chemtrails“ k pokusům o různá alternativní, většinou „konspirační“ a z pohledu odborníků  naprosto scestná vysvětlení. Je s podivem, jak úspěšně se těmto nesmyslům daří ovlivňovat  část populace. Bohužel se zde projevuje tendence mnohých uvěřit snáze „tajemnu“ a nikoliv racionálnímu vysvětlení.

Celé prohlášení v pdf.

Články o konspiračním mýtu chemtrails

Racionálně o chemtrails (manipulatori.cz, 15. 11. 2015)

Popularizační videa o mýtu chemtrails