kritické myšlení vs. iracionalita

Astrologie a horoskopy

Vědci: Astrologie a horoskopy nefungují

V září 1975 vyšel v americkém časopise The Humanist článek s názvem „Námitky proti astrologii: Prohlášení 186-ti vedoucích vědců“ (Bok, Jerome, Kurtz 1975). Podepsalo jej 186 vědců včetně osmnácti těch, kteří získali Nobelovu cenu.

Objections to Astrology: A Statement by 186 Leading Scientists
 • Richard Feynman
 • Stephan Hawking
 • Pacifická astronomická společnost
 • Americká humanistická asociace
 • Český klub skeptiků Sisyfos

Astrologie vs. křesťanství

Pro křesťana astrologie je nepřijatelná. Chce-li být křesťan koherentní svému vyznání, neměl by přikládat víru astrologii a potažmo horoskopům, založeným na znameních zvěrokruhu.

Zdroj: http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Astrologie-a-znameni-zverokruhu.html

Kritika vůči astronomii

 • Paradox dvojčat – Starověká astronomie neměla měřit přesný čas – max. s přesností desítek minut a s úhly s max. přesností stupňů.
 • Precese
 • Neúplné znalosti o planetách a objektech sluneční soustavy – Ve starověku, kdy vznikly základy astronomie, byly známo jen pět planet.Další planet ybyly objeveny až v novověku: Urna (1781), Neptun (1846), Pluto (1930). Navíc Pluto bylo roku 2006 přeřazeno do kategorie trpasličích planet, tedy vedle podobně velká tělesa jako Ceres a Eris. Dále astrologie nepočítá s dalšími podobně velkými objekty jako jsou Titan, Oberon, Titanie, Triton (ta jsou větší než Měsíc).
 • Žádná historická zkušenost není možná – Konfigurace Slunce, Měsíce a planet je jedinečná – prakticky se nezopakuje (resp. opakuje se za cca deset tisíc triliónů let – stáří vesmíru se cca 13,82 miliard let)
 • Nezohlednění vzdálenosti těles od Země – Nejen že vzdálenost mezi objekty je různá, ale navíc ještě kolísá.

Testování astrologie

1978 – Mayo, White a Eysenck –

1998 – GWUP (němečtí skeptici) – analýza 14 astrologů na rok 1995. Obdobný experiment provedený v tomtéž roce ukázal, že prognózy různých událostí odhadnuté běžnými občany bez použití nějakých astrologických nebo paranormálních metod, ale čistě na základě rozumového uvažování, mají poměrně vysoké procento úspěchu.

Testovatelnosti astrologie se věnuje např. Mgr. Zdeněk Dvořák: Teoreticko-kritická analýza alternativních přístupů k poznávání osobnosti (diplomová práce FF MU, 2007).98

Principy astrologie

 • Chladné čtení
 • Forerův efekt a personální validace

Kritické články o astronomii

Média kriticky o astronomii

Bludné balvany

Videa

Literatura o problematice astrologie

 • GRÜN, Marcel: Je astrologie věda?, 1990