kritické myšlení vs. iracionalita

O projektu Pseudo.cz

Projekt Pseudo.cz je reakcí na výrazné zvýšení aktivity všemožných léčitelů, podvodných ezoteriků, pseudo-odborníků, prodejců zázračných lékařských přístrojů, obecně řečeno šarlatánů matoucích a podvádějících veřejnost (nejen) v prostoru internetu.

Cílem projektu Pseudo.cz není přesvědčit již přesvědčené, ale podat důkazy a argumenty hledajícím nebo pochybujícím.

Svoboda a otevřenost internetu si bohužel vybírá daň v podobě potřeby zvýšení kritičnosti vůči hledání na něm. Faktem je, že výrazná většina nalezených stránek k hledanému tématu je zavádějící, lživá nebo dokonce podvodná za účelem zisku. Cílem projektu Pseudo.cz je tak vyvážit hlas skutečných odborníků a poskytnout lidem hledajícím na internetu často chybějící postoj nezávislých autorit k danému tématu.

Uživatelé na internetu často nejsou schopni některé složitější obory či jevy svým pohledem objektivně posoudit. Níže jsou jednotlivé problémy, které vnímáme, a naše cíle jejich řešení.

Přečíslení klamnými weby

Existuje několikanásobně více klamných stránek než stránek kritických. Navíc stránky šarlatánů jsou často lépe optimalizované a mají větší sílu ve vyhledávačích. Pokud by hledající chtěl něco vědět např. o pojmu „biorezonance“, který se může jevit poměrně vědecky, výsledky, které mu Google nabídne, představují na prvních třech stranách (30 výsledků) stránky jednotlivých provozoven a klinik, nabízejících a oslavujících tuto metodu. Až na 35. místě je stránka Klubu českých skeptiků a to ještě více než 10 let stará. Běžný uživatel se tak k této stránce stejně ani neprokliká.

Chceme využít své marketingové zkušenosti a vytvořit silný a seriózní web, který bude obsahovat často hledané pojmy, mýty a informace a dostat se ve vyhledávání na Googlu a Seznamu před stránky šarlatánů. 

Roztříštěnost argumentů

Pokud už se k nějaké kritické či skeptické stránce uživatel dostane, jedná se často o článek novin či magazínu, kterému chybí širší záběr problematiky a věnuje se spíše aktuálnímu problému. Internetové encyklopedie, jako třeba wikipedie.org, jsou spíše neutrální a často pojem doplní jen jedním odstavcem s názorem kritiků či skeptiků. Pokud už se nějaká autorita v daném oboru či odvětví vyjádří, často bývá toto znění jen ukryto na jejich webu a běžný uživatel jej ani nenalezne. Pokud jej převezme nějaké medium, většinou se jedná o jediné stanovisko. Nikde není k nalezení přehled vyjádření velkého množství autorit.

Chceme čtenářům webu předložit na jednom místě názory respektovaných odborníků či odborných institucí, aby si mohli lépe udělat představu o váze argumentů.

Složitost a obsáhlost argumentů

Paradoxně problém je též ve složitosti, rozsáhlosti a malé přívětivosti kritických a skeptických argumentů. Ve snaze o co nejvědečtější přístup se stávají argumenty pro čtenáře málo přístupné. Též formální stránka (např. serióznost webu z pohledu vzhledu) nebudí ve čtenáři dobrý dojem. Čtenáři mohou být různí (věk, vzdělání, pohlaví, životní situace, víra, …) a je tak třeba při poskytování informací z tohoto faktu vycházet a informace prezentovat pro co nejširší skupinu.

Chceme vytvořit web, který bude obsahovat základní informace o dané problematice, jednoduché shrnutí názoru a doplnit příslušnými odkazy k podrobnému zkoumání tématu. 

 

Jakub Novák, autor webu (pseudocz@email.cz)