kritické myšlení vs. iracionalita

Plochá (placatá) Země

Myšlenka ploché Země je stará více než sto let. V posledním desetiletí se ovšem počet přívrženců a zastánců této teorie výrazně rozrostl.

Články, které se věnují mýtu placaté Země

Multimédia s tématem placaté Země

Otázky pro web Placata-zeme.cz

V lednu roku 2018 redakce pseudo.cz zaslala panu Bačovi, který provozuje web placata-zeme.cz, žádost o zodpovězení několika dotazů spojených s teorií placaté Země. Pan Bača s e-mailovým rozhovorem souhlasil a otázky mu byly následně poslány. Bohužel po obdržení otázek, na které nedokázal odpovědět, odepsal jen to, že si to rozmyslel a nechce se vyjadřovat.

Otázky pro pana Baču uveřejňujeme níže a vyzýváme tímto ostatní zastánce placaté Země, aby zvedli vhozenou rukavici a na otázky odpověděli. Rádi zde doplníme jejich odpovědi.

Otázky

Dle teorie je lidem zamlčováno mnoho informací. Organizace po celém světě nám lžou a matou.

 1. Došlo k obeplutí světa Fernandem Magallanem mezi lety 1519-1521?
 2. Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galilio Galilii, Issac Newton a stovka dalších astronomů se mýlí?
 3. Pokud neexistuje Jižní pól, pak tedy v roce 1911 byl závod o jeho dobytí mezi R. F. Scottem a R. Amundsenem výmyslem?
 4. V době studené války, kdy konflikt mezi západem a východem byl na spadnutí, se Američanům podařilo přistát na Měsíci. Sověti jejich prvenství uznali.
 5. Proč lety aerolinií např. mezi Austrálií (Sydney) a Brazílií (Rio de Janeiro) nevedou nejkratší cestou okolo “severního” pólu.
 6. Dle Vašeho webu nám NASA a další podobné instituce lžou. Jakým institucím tedy můžeme v otázkách vědy věřit?
 7. Které další organizace považuje ta ty, které lidem lžou lidem?
 8. O kulatosti Země máme první zprávy již z dob Antiky. Tuto vědomost převzali a ve svých textech uvádějí i pozdější křesťanští filosofové a učeni (Sv. Ambrož, Tomáš Akvinský). Jak je na tom katolická a další církve, kteří kulatý tvar Země nezpochybňují, ale naopak bez problémů přijímají?
 9. Existuje nějaká konkrétní skupina zodpovědná za utajování lidem?
 10. Jaký prospěch by kdokoli měl ze staletého matení veřejnosti teorií o kulatosti Země?
 11. Co si myslíte o zastáncích teorie Dutozemě, kteří zastávají názor, že žijeme uvnitř Duté zeměkoule.

Jak vypadá vlastně plochá Země?

 1. Jaký je poloměr disku ploché Země?
 2. Jak vzdálené jsou planety?
 3. Jak vzdálené jsou hvězdy?
 4. Jak vysoko je vrchol klenby od povrchu disku?
 5. V době kdy je v ČR zima, je v Austrálii léto. Jak funguje tato obrácená roční období na “jižní polokouli” a “severní polokouli”?
 6. Jak funguje kompas na placaté Zemi? Existuje sever a jih?
 7. Jak funguje příliv a odliv, pokud není způsoben gravitací Měsíce, Slunce a dalších těles?

Jak je to s fyzikou a počasím?

 1. Na základě čeho obíhají Slunce a Měsíc plochou Zemí? Co je drží na jejich drahách atd.)?
 2. Proč v tzv. důkazech plochosti země (atmosféra by neobíhala se Zemí, dělo by střílelo do zatáčky, pod letadly by se otáčela Země) zcela ignorujete setrvačnost objektů?
 3. Z jakého důvodu mají tlakové výše a níže podobu víru a proč mají na severní a jižní “polokouli” opačný směr?
 4. Jak zastánci teorie ploché Země dospěli k tomu, že je severní pól přesně ve středu disku?

Věda a experimenty

 1. Co podle Vás dokazuje tzv. Foucaultovo kyvadlo, experiment z roku 1851? Jen v České republice je několik funkčních modelů, které můžete vyzkoušet (ČVUT, Kroměříž, Hradec Králové, Hodonín).
 2. Na stránkách uvádíte experimenty, které mají údajně vyvrátit kulatost Země. Existuje ale nějaký experiment, který naopak potvrzuje plochost Země?
 3. Existuje nějaký experiment, který by vyvrátil teorii ploché Země? Tedy podmínka vědeckosti podle tzv. falzifikovatelnosti (známá též jako Popperova břitva).
 4. Podle údajů obíhá Zemi přes 1400 družic. Část s nich zajišťuje přehrávání videí, hostovaných na amerických serverech) na vašem webu. Část se stará o funkci GPS, které využívají navigace. Pokud družice okolo Země neobíhají, jak tyto služby fungují?
 5. Evoluční teorie je dnes převládajícím názorem jak v laické veřejnosti, tak i v odborném světě. Přesto existuje několik desítek vědců zastávajících teorii kreacionismu. Můžete jmenovat nějakého vědce, který podporovatel teorie placaté Země?