kritické myšlení vs. iracionalita

Očkování a autismus

Původ poplašné zprávy

V roce 1998 publikoval Andrew Wakefield studii, podle které je rizikovým faktorem pro vznik autismus očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Studie byla publikována v prestižním časopise The Lancet. Byla pro závažná etická i věcná pochybení v roce 2010 stažena (RETRACTED).[22][23]

Lékaři proti mýtu autismu spojeného s očkováním

 

Autismus je vývojové onemocnění, které se projevuje zejména poruchami sociální interakce. Pravděpodobně jde o vrozenou poruchu, která se manifestuje před třetím rokem věku u dítěte, jehož vývoj dosud probíhal bez obtíží. Tím se dostává do časové koincidence s očkováním.

F. DeStefano provedl přehled prací studujících asociaci mezi očkováním a autismem, zejména pak vakcínou MMR, které byly publikovány mezi lety 1999 až 2007. Na základě těchto studií dochází k závěru, že mezi očkováním a autismem neexistuje kauzální vztah.[24] K podobnému závěru dospěli i další odborníci stojící za stanovisky Institut of Medicine (IOM, člen Národních akademií USA), CDC, Americkou akademií pediatrů (AAP) a Americkou akademií rodinných lékařů (AAFP).[25]

Přednášky a videa

 

Odpůrci očkování v České republice

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

MUDr. Ludmila Eleková

MUDr. Tomáš Lebenhart

Po roce 1989 se začal věnovat homeopatii.

Zdroj: http://www.homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

Média kriticky o očkování a autismu