kritické myšlení vs. iracionalita

GMO – Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, GMO) je organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA, příp. RNA u RNA virů) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskuzí.(wiki)

Články o geneticky modifikovaných organismech

Popularizační videa o geneticky modifikovaných organismech