kritické myšlení vs. iracionalita

Paranormální výzva

Paranormální výzva v Česku

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos vznikla jako pokračování evropské výzvy The Sisyphus Prize 2013. Projekt následuje světový skeptický trend otevřené mysli a dává možnost prokázat existenci paranormálních schopností s tím, že vyplatí odměnu ve výši 3 373 333 Kč (přehled donátorů) tomu, komu se podaří prokázat nadpřirozené schopnosti ve dvojitě zaslepeném testu.

Provedené experimenty schopností v Paranormální výzvě

Stanley Bradlay (Stanislav Brázda) – detekce živých organizmů (červen 2013)

Milan Hein – jasnovidectví (září 2013)

Josef Škoda – detekce a odrušování geopatogenních zón (březen 2014)

Ing. Jan Heczko – detekce  obsahu papírových box (červen 2014)

Jozef Pišoja – cit pro přítomnost vody (2015)

Petr Vojtěch – diagnostika zdravotního stavu (březen 2015)

Dagmar Klímová – lokalizace osob intuitivním písmem (2017)

Ilona Grundová – astrální cestování a dotyk (listopad 2017)

Blanka Malá – tajemné záření z kamenů a texilií (leden 2018)

One Million Dollar Paranormal Challenge (1964-2015)

Jednalo se o nabídku Jamese Randiho a jeho nadace (James Randi Educational Foundation (JREF)), která by vyplatila jeden milion amerických dolarů tomu, kdo demonstruje nadpřirozené či paranormální schopnosti ve dvojitě zaslepeném testu. Poprvé byla výzva vydána v roce 1964 a do doby jejího ukončení v roce 2015 se pokusilo splnit více než tisíc lidí, všichni neúspěšně.

The Sisyphus Prize

Dne 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO soutěž “The Sisyphus Prize” o jeden milion euro. Cenu získá ten, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.