kritické myšlení vs. iracionalita

Argumentace

 

Argumentační klamy (fauly)

  • Klamy spočívající v odvádění pozornosti
  • Klamy oslovující emoce
  • Záměna předmětu
  • Induktivní klamy
  • Kauzální klamy
  • Jde o něco jiného
  • Závěr nevyplývá z premis (non sequitur)
  • Další druhy logických klamů