kritické myšlení vs. iracionalita

Chemtrails

Jedná se o konspirační teorii, která tvrdí, že letadla na obloze vypouštějí zdraví nebezpečné chemikálie, které jsou podobné kondenzačním čarám. Název chemtrails je odvozen z pojmu contrails – tedy kondenzační stopy.

Vyjádření odborných institucí k mýtu chemtrails

V roce 2010 vydalo několik českých vědeckých a odborných institucí společné prohlášení.

  • Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
  • Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR)
  • Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko‐fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK)
  • České meteorologické společnosti (ČMeS)

Kondenzační stopy za letadly (anglicky contrails neboli condensation trails) jsou běžným jevem, pozorovaným již od počátku leteckého provozu v dnešních standardních letových hladinách, přibližně mezi 8 až 12 kilometry nad hladinou moře. S růstem intenzity leteckého provozu roste i celkové množství kondenzačních stop, a tedy i frekvence jejich pozorování. Kondenzační stopy mohou mít velmi rozmanitý vzhled a dobu trvání v závislosti na meteorologických podmínkách v oblasti letové hladiny. Je to právě hrubá neznalost těchto vlivů na vzhled kondenzačních stop, která vede „znalce chemtrails“ k pokusům o různá alternativní, většinou „konspirační“ a z pohledu odborníků  naprosto scestná vysvětlení. Je s podivem, jak úspěšně se těmto nesmyslům daří ovlivňovat  část populace. Bohužel se zde projevuje tendence mnohých uvěřit snáze „tajemnu“ a nikoliv racionálnímu vysvětlení.

Celé prohlášení v pdf.

Články o konspiračním mýtu chemtrails

Racionálně o chemtrails (manipulatori.cz, 15. 11. 2015)

Popularizační videa o mýtu chemtrails