kritické myšlení vs. iracionalita

Kognitivní zkreslení

Sebenaplňující předpověď

(Rosenthalův efekt, Golemův efekt, Pygmalion efekt)

 

Forerův efekt (též Barnumův efekt)

Americký psycholog Bertram Forer (1914–2000) v roce 1948 uspořádal na svých 39 studentech experiment, kterým předložil test osobnosti DIB (Diagnostic Interest Blank). Studentům po vyplnění tohoto dotazníku bylo řečeno, že jim každému vypracuje individuální a přesný posudek osobnosti. Po nějaké době studentům skutečně předal v obálkách jejich posudky. Studenty nechal posudky si přečíst a následně je požádal o hodnocení (školní škála od jedné do pěti) pravdivosti a správnosti posudku pro jejich osobu. Průměrná známka posudku byla 4,26, tedy studenti považovali své posudky za velmi přesné a dobře popisující jejich osobnost. Poté Forer odhalil, že každý student měl ve své obálce shodný text jako měli ostatní. Ten byl složen z vět z několika různých horoskopů.

Vágní a univerzálně platné výroky může shledávat za pravdivé naprostá většina lidí; každý si v konkrétním výroku dokáže najít část, která jej pravdivě či domněle charakterizuje.