kritické myšlení vs. iracionalita

Popularizace vědy

Popularizace vědy v médiích

Popularizace na Youtube a internetu Pátečníci – organizuje Sekce popularizace vědy Klubu českých skeptiků Sisyfos; záznamy přednášek jsou k vidění na LLionTV LLionTV – „Kanál snažící se svou dokumentární náplní o propojení protilehlých i stejnolehlých oborů přírodovědných, společenskovědních, filozofických a duchovních, pokud možno na bázi zdravého rozumu.“ Maxwellovi démoni – Nepravidelný pořad Radka Žemličky Hvězdárna a planetárium Brno – Neurazitelný.cz – Otevřená […]