kritické myšlení vs. iracionalita

para

Česká parapsychologie a psychotronika

http://dcch.grimoar.cz/?Loc=detail&Cat=1&Lng=1&UID=3 Břetislav Kafka (1891-1967)   Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, CSc. http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/frantisek-kahuda-mystik-marxismu-leninismu–1312896 https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda http://www.psychotronika.cz/o_kah.htm   PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154531412 https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Rejd%C3%A1k   Ing. Josef Schrötter Psychotronikou se začal zabývat v osmdesátých letech minulého století. Spolupracoval s Dr. Zdeňkem Rejdákem. S českou delegací se zúčastnil VIII. Konference pro výzkum psychotroniky v roce 1993 v USA, kde přednesl přednášku na téma „Vliv […]

Ing. Milan Hein – biopole

Biopole a prodej přístrojů Biopole je vágní termín pro jakousi nedefinovanou a neměřitelnou „sílu“ nebo „energii“, která má obklopovat lidské tělo. Nic takového objektivně zjištěno nebylo, jeho existence odporuje vědeckým poznatkům a není pro ni žádný důvod. Milan Hein provozuje http://www.milanhein.cz http://www.obnova-zdravi.cz   Milan Hein neuspěl v Paranormální výzvě Reakce ing. Milana Heina – rekace o […]