kritické myšlení vs. iracionalita

kriticke mysleni

Christopher Hitchens

Literatura

  William F. Williams: Encyclopedia of Pseudoscience: From Alien Abductions to Zone Therapy, 2013

Ateismus

Definice ateismu dle ateistů Ateismus nepopírá víru v boha, pouze ji odmítá na základě nedostatečného přesvědčení. Ateismus je absence víry. Odmítnutí tvrzení „bůh existuje“. Ateismus není víra. Není to víra v neexistenci boha. Ateismus vs. antiteismus vs. agnosticismus Ateismus: odmítání víry v boha – „Nevěřím, že bůh existuje.“ Antiteismus: popírání víry v boha – „Věřím, […]

Kritické myšlení

Logický a vědecký přístup Occamova břitva (Ockhamova břitva) Jedná se o logický a metologický princip úspornosti, který údajně pochází od anglického filosofa a myslitele Williama Occama (cca 1287–1347). Podle něj je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše, srozumitelně. Dá se tedy říci, že: „Pokud pro nějaký jev […]

Paranormální výzva

Paranormální výzva v Česku Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos vznikla jako pokračování evropské výzvy The Sisyphus Prize 2013. Projekt následuje světový skeptický trend otevřené mysli a dává možnost prokázat existenci paranormálních schopností s tím, že vyplatí odměnu ve výši 3 373 333 Kč (přehled donátorů) tomu, komu se podaří prokázat nadpřirozené schopnosti ve dvojitě […]