kritické myšlení vs. iracionalita

info

Kognitivní zkreslení

Sebenaplňující předpověď (Rosenthalův efekt, Golemův efekt, Pygmalion efekt)   Forerův efekt (též Barnumův efekt) Americký psycholog Bertram Forer (1914–2000) v roce 1948 uspořádal na svých 39 studentech experiment, kterým předložil test osobnosti DIB (Diagnostic Interest Blank). Studentům po vyplnění tohoto dotazníku bylo řečeno, že jim každému vypracuje individuální a přesný posudek osobnosti. Po nějaké době studentům skutečně předal v […]